Honorary Professors
Prof. Bao Jing
Prof. Chen Fangyun
Prof. Wang Shoujue
Prof. Wu Youshou
Prof. Li Lemin
Prof. Jian Yongsheng
Researcher. Zhu Zhongliang
Researcher. Ye Shangfu
Prof. Li Jianye
Prof. Georgios Karagiannidis
Adjunct Professors
Prof. Xiao Guozhen
Prof. Wang Xinmei
Prof. Wang Yumin
Associate Prof. Tan Qing
Prof. Zhou Chuanming
Senior Engineer. Hua Xin
Senior Engineer. Xiao Zhihui
Senior Engineer. Dong Mingzhu
Prof. Huang Zhengliang
Prof. Wang Guoyin
Researcher. Li Anyu
Senior Engineer. Lu Bin
Senior Engineer. Lu Jianhua
Researcher. Zheng Yu
Advisory Professor
Senior Engineer. Peng peng
Prof. You Xiaohu
Prof. Zeng Kaiming
Prof. Li Daoben
Prof. Xiao Xianci
Doctor. Lai Xuejia
Doctor. Mohamed Kamel
Guest Professors
Researcher. Jiang Hong
Doctor. Liao Weihao
Prof. Pan Yi
Prof. Qin Anyong
Prof. Zhang Zhencheng